Sajtóközlemény - kuratórium 2009. november 13-ai üléséről

A hazai nukleáris létesítmények környezetében – Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy körzetében – működő Duna–Mecsek Területfejlesztési Alapítvány megtartotta idei negyedik ülését. Az Alapítvány célja továbbra is az atomerőmű által kijelölt területeken település-, térség- és gazdaságfejlesztés. Az alapító Paksi Atomerőmű Zrt. idén is 500 millió forintot bocsátott az alapítvány rendelkezésére.

A gazdasági válság miatti visszalépések következtében az Alapítvány a 2009. évben 600 millió forintos nagyságrendű pályázati forrást tud biztosítani.

A 2009-es évben kiemelt feladatnak tekintette a Kuratórium, hogy a világgazdaságban kialakult recesszió hatásait a maga eszközrendszerével ellensúlyozza elsősorban munkahelyteremtés, illetve a kis közösségek energiaracionalizálási tevékenységének támogatása, valamint a szükséges pályázói önerők biztosítása révén.

A Balatonfüreden megtartott ülésen a kuratórium döntött a 2009. évi második forduló pályázati kiírására beérkezett kérelmek támogatásáról, a rendelkezésre álló összeg elosztásáról.

A második pályázati fordulóban a kuratóriumhoz 62 db pályázat érkezett, az igényelt támogatás összege több mint 400.000.000 Ft volt, melyből a november 13-ai ülésen több mint 380.000.000 Ft odaítéléséről döntött a testület.

A 2009. évi második pályázati fordulóban támogatott pályázatok elsősorban EU-s pályázatok önrészének biztosítására, helyi turisztikai vonzerő fejlesztését célzó beruházásra, valamint településszépítő programokra irányultak.

Külön kiemeljük az infrastrukturális és rekreációs fejlesztést célzó mórágyi pályázatot. Példaértékű továbbá a Fadd-Györgymajorban megvalósítandó munkahelyteremtő beruházás keretében hűtőház építése, valamint Feked Község Önkormányzata által „Feked, a magyarországi német építészet gyöngyszeme” beruházás során 12 épület felújítása projekt is.

A Kuratórium ülésén döntött az Alapítvány 2009. évi háromnegyedéves közhasznúsági jelentésének elfogadásáról is.

Az alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatóak a www.dmta.hu című honlapon.

 

Paks, 2009. november 13.

Mittler István

kommunikációs megbízott