Sajtóközlemény - Kuratórium 2008. június 27-ei üléséről

A hazai nukleáris létesítmények környezetében – Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy körzetében – működő Duna–Mecsek Területfejlesztési Alapítvány megtartotta idei második ülését. Az alapítvány célja továbbra is az atomerőmű által kijelölt területeken élő 136 000 ember számára lehetőséget biztosítani település-, térség- és gazdaságfejlesztési források eléréséhez. Az alapító Paksi Atomerőmű Zrt. idén is 500 millió forintot bocsátott az alapítvány rendelkezésére.

A 2008. évi pályázati felhívásban felállított prioritások kiemelten gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, a térségek, települések összefogását, valamint a turisztikai vonzerő fejlesztését elősegítő, ill. környezetvédelmi programokra terjednek ki. Az alapítvány az európai uniós forrásokból magyar társfinanszírozás mellett támogatott operatív programok pályázatainak előkészítését, illetve a pályázatokon való részvételt is kiemelten kívánja segíteni. A prioritásokat külön-külön fogalmazták meg az önkormányzatok, azok társulásai, intézmények, közhasznú szervezetek, civilszervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek számára.

A Hetvehelyen megtartott ülésen a kuratórium döntött a 2008. évi második forduló pályázati ablakainak kibővítéséről, így ezután az európai uniós kiírásokon kívül a hazai pályázatok önerejének kiegészítéséhez is igényelhető támogatás.

Az első pályázati fordulóban a kuratóriumhoz nyolcvanhárom pályázat érkezett, az igényelt támogatás összege 564.987.301 Ft volt, melyből a június 27-ei ülésen több mint 253 millió Ft odaítéléséről döntött a testület.

A 2008. évi első pályázati fordulóban támogatott pályázatok elsősorban munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre, a turisztikai vonzerő fejlesztésére, településszépítő programokra, valamint a területi kohéziót elősegítő fejlesztésekre irányultak.

A 2008. évi kiírás második pályázati fordulójának benyújtási határideje 2008. augusztus 31. Az addig érkezett pályázatokról a kuratórium 2008. október 31-ig határoz.

Az alapítványhoz kapcsolódó információk – köztük a pályázati kiírás – megtalálhatóak a www.dmta.hu című honlapon.

Paks, 2008. június 27.

Mittler István

kommunikációs vezető