Sajtóközlemény - A kuratórium 2009. március 12-i üléséről

A hazai nukleáris létesítmények környezetében – Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy – körzetében működő Duna–Mecsek Területfejlesztési Alapítvány megtartotta idei első ülését. Az alapítvány célja továbbra is az atomerőmű által kijelölt területeken település-, térség- és gazdaságfejlesztés. Az alapító Paksi Atomerőmű Zrt. idén is 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére.

A Kisnémediben megtartott ülésen a kuratórium áttekintette az elmúlt év eredményeit. Eszerint a tavaly megítélt több mint 495 millió forint alapítványi támogatás közvetetten 7,5 milliárd forint fejlesztést generál, és emellett 105 új munkahely teremtéséhez járul hozzá.

 

A tanácskozáson egyúttal elfogadták az alapítvány 2009. évi pályázati felhívását is, amelyben az elmúlt évek tapasztalatait, valamint a világgazdaságban kialakult recessziót is figyelembe véve jól átlátható, egyszerűen kezelhető, transzparens rendszert fogalmaztak meg. Az ebben felállított prioritások kiemelten gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, települések összefogását, valamint a turisztikai vonzerőfejlesztését elősegítő, ill. környezetvédelmi programokra terjednek ki. Az alapítvány az európai uniós forrásokból magyar társfinanszírozás mellett támogatott operatív programok pályázataiban való részvételt is támogatni kívánja. A támogatás lehetséges formája a pályázatokhoz szükséges önrész meghatározott részének biztosítása. Ezen prioritásokat külön is megfogalmazták az önkormányzatok, azok társulásai, intézmények, közhasznú szervezetek, civilszervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek számára.

 

A pályázati felhívás a pályázók teljes köre számára lehetőséget biztosít az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok valamint az alapítvány megállapodásával megvalósuló „Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna–Mecsek Alapítvány által érintett települések területén” tárgyú program előkészítési költségeinek finanszírozására. Az alapítvány ez évben lehetőséget biztosít a kis közösségek energiaracionalizálási tevékenységének támogatására is.

 

A támogatások összegének nagyságát és a támogatások mértékét a szakmai szempontok messzemenő figyelembevételével fogalmazták meg, összhangban a rendelkezésre álló forrásokkal és a várható igényekkel. A pályázati felhívás megtalálható és letölthető az alapítvány www.dmta.hu című honlapján.