Sajtóközlemény-2008. december 15-i kuratóriumi üléséről

A hazai nukleáris létesítmények környezetében – Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy körzetében – működő Duna—Mecsek Területfejlesztési Alapítvány megtartotta idei ötödik, utolsó ülését.

A Faddon megtartott összejövetelen a kuratórium értékelte a 2008. évi működés eredményeit. Dr. Kocsis István, a kuratórium elnöke tájékoztatott arról, hogy ebben az évben az alapítványhoz 147 pályázat érkezett, amelyből 98 részesült támogatásban. Az igényelt támogatás összege meghaladta a 991 millió forintot. A kuratórium több mint 495 millió forint odaítéléséről döntött, amely a térségekben közvetetten több mint 7,5 Mrd Ft értékű fejlesztést generált. A támogatott pályázatok elsősorban – az előzetesen felállított prioritásoknak megfelelően – munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre, területi kohéziót elősegítő programokra, településszépítésre, valamint a helyi turisztikai vonzerők fejlesztésére irányultak. Az alapítvány segítségével 105 új munkahely létesítésére nyílott lehetőség. Az alapítvány az európai uniós forrásokból magyar társfinanszírozás mellett támogatott operatív programok pályázatainak el?készítését, illetve a pályázatokban való részvételt is kiemelten segítette.

 

Az alapítvány folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogy az érintett térségeknek minél több támogatást tudjon nyújtani. Ennek érdekében további források bevonására törekszik, azaz nemcsak pályáztat, hanem maga is pályázik. „Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna—Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által érintett települések területén” címmel pályázatot nyújtott be az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokhoz. Az alapítvány által igényelt támogatás összege 2 millió euro. A pályázatot az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok Irányító Hatósága támogatásra méltónak ítélte.

 

A projekt sikeres megkezdéséhez és megvalósításához alapos előkészítő tevékenység és közbeszerzési eljárások lefolytatása vált szükségessé. A közbeszerzési eljárásokat lezáró kuratóriumi döntés értelmében a támogatás közvetítői projektmenedzsment szakértői feladatokat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zrt., a marketing, arculattervezésiszakértői feladatokat pedig a Noguchi & Peters Közép-Európai Kommunikációs Kft. látja el.

 

A projekt keretében kiírandó pályázati dokumentációt az alapítvány elkészítette, jóváhagyásra benyújtotta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Az ügynökség jóváhagyását követően kerülhet majd sor a pályázati felhívás kihirdetésére.