Sajtóközlemény - Kuratórium 2007. június 21-i üléséről

A Paksi Atomerőmű Zrt. által tavaly áprilisban létrehozott Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány célja az atomerőmű által kijelölt területeken a település-, térség- és gazdaságfejlesztés.

Az alapítvány Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy körzetében működik. A felsorolt térségekben hatvan település található, melyek összlélekszáma 136.000 fő. Az érintett önkormányzatok, azok társulásai, továbbá a közigazgatási területükön működő intézmények, közhasznú szerveztek, civilszervezetek, egyesületek és gazdálkodó szervezetek segítséget kaphatnak mindazon tevékenységeikhez, amelyek az alapítvány céljával egyértelműen összhangban állnak. Az alapító Paksi Atomerőmű Zrt. évente 500 millió forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére.

A 2007. évi pályázati kiírás az alapítvány kiemelt céljainak megvalósítása érdekében az európai uniós forrásokból magyar társfinanszírozás mellett finanszírozott operatív programok pályázatainak előkészítését, illetve a pályázatokban való részvételt támogatja. A támogatás lehetséges formája a pályázati lehetőségek elősegítése, illetve a pályázatokhoz szükséges önrész meghatározott részének biztosítása. A kuratórium külön preferálja a települések és térségek közötti fejlesztési összefogást, a munkahelyteremtést.

A kuratórium 2007. június 21-én Györkönyben megtartott ülésén döntött a 2007. évi második pályázati forduló pályázati ablakainak kibővítéséről a turizmus, illetve a humánerőforrás-fejlesztés területén.

Az első pályázati fordulóban a kuratóriumhoz negyvenöt pályázat érkezett, az igényelt támogatás összege 582.016.191 Ft volt, melyből a június 21-ei ülésen több mint 137.000.000 Ft odaítéléséről döntött a testület.

A 2007. évi első pályázati fordulóban támogatott pályázatok elsősorban munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre, valamint területi kohéziót elősegítő fejlesztésekre irányultak.

A 2007. évi kiírás második pályázati fordulójának benyújtási határideje 2007. augusztus 31. Az addig érkezett pályázatokról a kuratórium 2007. október 31-éig határoz.

A kuratórium a mai ülésén elfogadta az alapítvány - MVM Csoporthoz igazodó - arculati anyagát.

Paks, 2007. június 21.

Mittler István
az alapítvány kommunikációs megbízottja